شرکت رویین گستر سینا در سال ۱۳۸۸ با هدف توزیع در امر کلان و واردات جهت تامین کالا و قرارداد با شرکت های تولید کننده و وارد کننده تاسیس شد.
در سال ۱۳۹۵ در مسیر توسعه و ایجاد برند Rogsin توانست با موفقیت بخشی از بازار مورد هدف را تامین نماید‌.
در سال ۱۴۰۰ نیز سیاست گذاران امر توسعه شرکت در جهت ایجاد فروشگاه اینترنتی، قدم های موثری برداشته اند؛ امید است گروه حرفه‌ای این مجموعه بتواند با داشتن توکل بر خدا به اهداف و آرمان های شرکت نائل آید، که همانا ایجاد بستری سالم برای فعالیت در امر توزیع در سطح کلان کشوری است.