برای قیمت تماس بگیرید

این محصول بعد از عمل جراحی در ناحیه قفسه سینه استفاده می شود .