برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول با ایجاد گرمای موضعی و افزایش خون رسانی و نرخ اکسیژن رسانی به بافت این ناحیه موجب پیشگیری از آسیب و تسکین دردهای عضلانی ناحیه زانو شده و نیروهای برشی و کششی را در ناحیه زانو کنترل می کند.

• این محصول با حمایت کامل از ناحیه زانو، از تغییر فرم آن جلوگیری می کند.