برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول شانه ها را به سمت عقب هل می دهد و از آن برای اصلاح عادت غلط نشستن و در درمان شکستگی های استخوان ترقوه استفاده می شود و با محدودیت دامنه حرکات ناحیه کتف و شانه مانع اسپاسم عضلات این ناحیه می گردد.

• بند جلویی محصول را به اندازه ای محکم نمایید که مانع گردش خون در ناحیه زیر بغل نگردد.