برای قیمت تماس بگیرید

• در این محصول از آتل برای اصلاح عادت غلط نشستن و درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر بکار می رود .

• قوز بند الاستیک صادراتی پل دار از پارچه های الاستیک ویژه تهیه شده که موجب عبور جریان هوا و عدم تعرق می شود.