برای قیمت تماس بگیرید

• از این محصول برای اصلاح عادت غلط نشستن و درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر استفاده می شود .

• قوز بند الاستیک صادراتی از پارچه های الاستیک ویژه تهیه شده که موجب عبور جریان هوا و عدم تعرق می شود، همچنین این محصول دارای آتل نمی باشد.