برای قیمت تماس بگیرید

• از این محصول برای اصلاح عادت غلط نشستن و درمان رگ به رگ شدن لیگامان های کمر استفاده می شود.

• قوزبند پل دار نئوپرنی، مناسب با فرم انحنای ستون فقرات می باشد.