برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول از سیلیکون طبی تهیه شده و با توجه به فرم آناتومیک پاشنه پا، وزن بدن را به طور یکنواخت روی آن توزیع می نماید.

• قابل شستشو می باشد.