برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول با ایجاد گرمای موضعی، درد در نواحی کتف و استخوان ترقوه را تسکین می دهد و به وسیله آتل های تعبیه شده از آنها حمایت و محافظت می نماید و روند بهبودی را تسریع می بخشد.