برای قیمت تماس بگیرید

• این محصول حمایت کننده ناحیه کمر می باشد، همچنین در کمر دردهای شدید، اسپاسم عضلات کمر، پس از عمل جراحی ناحیه دیسک کمر و حفاظت از ستون فقرات استفاده شده و طراحی آن متناسب با انحنای ستون فقرات است.

• کمربند طبی سخت آتل دار نئوپرنی سبک وزن بوده و قابل شستشو است.