برای قیمت تماس بگیرید

• در این محصول از آتل های نرم انعطاف پذیر به جهت ایجاد حمایت بیشتر در ناحیه مهره های تحتانی ناحیه کمری ستون فقرات استفاده شده است.

• از پارچه ی ویژه با قابلیت عبور جریان هوا و عدم تعریق تهیه شده است.