برای قیمت تماس بگیرید

از این محصول میتوان برای جلوگیری از کمردرد حاد و مزمن (درد پایین کمر)، کشیدگی و رگ به رگ شدن استفاده کرد. بافت نازک این محصول این امکان را برای شما مهیا میکند که به راحتی از آن در زیر لباس و طولانی مدت استفاده نمایید