برای قیمت تماس بگیرید

این محصول باعث ایجاد گرمای موضعی در ناحیه کلیه ها و شکم می شود و به وسیله نوار چسبی تعبیه شده، قابل تنظیم می باشد.