برای قیمت تماس بگیرید

این محصول باعث ایجاد گرمای موضعی در ناحیه کلیه ها و شکم می شود.