آرشیو برچسب های: Syringe: its concept

سرنگ: مفهوم، کاربردها و تأثیرات آن

سرنگ یکی از مباحث مهم در علوم پزشکی است که به واسطه کاربردهای گسترده‌ای که دارد، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی مفهوم سرنگ، کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف و تأثیرات مثبت و منفی آن خواهیم پرداخت.